Warunki mieszkalne w Rzymie | RentalinRome.com

Warunki

1-      Ogólne zasady rezerwacji 

Apartament uznaje się za rezerwowany WYŁĄCZNIE w momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, którym jest “voucher”.

Klient w momencie dokonania rezerwacji automatycznie akceptuje warunki anulowania rezerwacji oraz potwierdza znajomość opisu lokalu oraz uznaje go za odpowiadający jego wymaganiom.

Na podstawie procedury rezerwacji klient zobowiązany jest dokonać zapłaty zaliczki, której wysokość wynosi od 20 do 30 % całkowitej ceny wynajmu. Pozostała kwota jest płatna w GOTÓWCE w momencie przyjazdu; kwoty wyższe niż 1000 € mogą zostać opłacone także za pomocą karty kredytowej (Visa/Mastercard), wypełniając formularz dostarczony przez pracownika Rental in Rome. Płatność kartą kredytową obciążana jest także dodatkową 3% opłatą tytułem kosztów manipulacyjnych. Ponadto nasi klienci zobowiązani są do przedstawienia wydrukowanego "vouchera" w momencie przyjazdu do apartamentu.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Wielkanocy minimalna ilość nocy, na jaką można wynająć apartament to 4, a ceny obowiązujące są takie jak w tabeli „Ceny”, rubryka „Very High Season”.

Cena wynajmu każdorazowo powiększona jest o opłatę agencyjną wysokości 50 €

Podatek od noclegu 

Urząd Miasta Rzym (Comune di Roma) od dnia 1 Wrzesień 2014 wprowadził podatek od noclegu, wysokości €6,00 od kazdej osoby i każdej nocy który należy uiścić w momencie wyjazdu. Podatek obowiązuje do 10 noclegów. Od podatku zwolnieni są małoletni poniżej 10 roku życia.

Kliknąć w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

2  - Procedura rezerwacji online:

Procedura rezerwacji online odnosi się do wszystkich apartamentów, które na stronie internetowej oznaczone sa symbolem „Book Now”

A)     Pierwszym krokiem jest sprawdzenie dostępności apartamentu poprzez kalendarz na stronie internetowej danej struktury lub też poprzez filtry wyszukiwania na stronie głównej albo na stonach poszczególnych dzielnic.

B)      Kolejnym, wypełnienie formularza „Dokończ Rezerwację”, który jest dostępny na stronie wewnętrznej apartamentu. Należy wpisać do niego dane wymagane przez system (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, państwo pochodzenia) oraz zaakceptować Warunki rezerwacji oraz postanowienia dotyczące ochrony prywatności (Codice Privacy).

C)      Następnie klikając na przycisk „Zapłać poprzez” należy przejść do „strefy logowania”, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zamawianej rezerwacji, które dostępne są w menu wysuwanym „Twoja rezerwacja”.

Po wykonaniu poprzedniego kroku, system automatycznie wysyła e-mail z danymi do przyszłego logowania się na stronie internetowej (na adres podany w poprzednim kroku) tak, aby umożliwić uzupełnienie danych dotyczących rezerwacji lub zamówienie usług dodatkowych w przyszłości

D)     Kolejno, należy kliknąć w „Zapłać teraz”, aby dopełnić rezerwację uiszczając zaliczkę poprzez bezpieczny system Paypal.

E)      Procedura rezerwacji on-line przewiduje 60 minut na dokonanie opłaty. W przypadku uchybienia powyższemu limitowi,  opcja rezerwacji przepada, a w efekcie apartament staję się ponownie dostępny dla innych klientów. W strefie logowania znajduje się specjalny licznik, który podaje minuty pozostałe do dokonania płatności. Ponadto, strefa logowania zapewnia dostęp do wielu usług dodatkowych, które służą uzupełnieniu pobytu i sprawieniu, aby był on bardziej komfortowy i atrakcyjny. Usługi są dostępne w menu wysuwanym „twoja rezerwacja”, które znajduje się w lewej, górnej części ekranu, tuż pod logo Rental in Rome.

Standardowa procedura rezerwacji:

A) Dla wszystkich apartamentów, które nie są oznaczone opcją rezerwacji online lub w przypadku, gdy konieczny jest bezpośredni kontakt z agentem rezerwacji. Uruchomienie procedury standardowej następuje poprzez napisanie maila na adres info@rentalinrome.com

B) Uruchomienie procedury następuje także poprzez kliknięcie w „zapytaj”, które powoduje przejście do formularza z zapytaniem o rezerwację danej struktury. Po wysłaniu odpowiedniego zapytania, wybrany agent skontaktuje się z klientem i poprowadzi przez proces rezerwacji.

C) System przyznaje 24 godziny na dokonanie płatności w standardowej procedurze rezerwacji.

D) Apartament, który został zablokowany podlega w następnej części odpowiednio, kolejnym krokom procedury rezerwacji online.

Kaucja

Wybrane lokale wymagają wpłacenia kaucji, która służy do zabezpieczenia ewentualnych szkód. Kaucja wynosi do € 300 w przypadku rezerwacji krótkoterminowych, oraz do 

€ 1000 w przypadku rezerwacji długoterminowych oraz lokali z wyposażeniem o szczególnej wartości    

Kaucja polega zwrotowi w momencie check out, gdy zostanie stwierdzone, że klient nie spowodował szkód w lokalu. Co do zasady, kaucja jest przyjmowana w banknotach (euro) lub karty kredytowej, w momencie dokonywania wpłaty za lokal

3 - Godziny check-in/check-out: 

Godziny zakwaterowania i wykwaterowania (check in/out)

W momencie przyjazdu klienta do apartamentu, wybrany agent rezerwacji będzie oczekiwał  w mieszkaniu. Z tego powodu należy podać dokładne dane odnoszące się do przyjazdu na co najmniej 3 dni przed jego nastąpieniem. Odpowiednie pole, do wpisania owych informacji dostępne jest w strefie logowania, w sekcji „Przyjazdy/Odjazdy”, która znajduje się w wysuwanym menu „Twoja rezerwacja”.

-Pełna znajomość danych dotyczacych podróży (dane dotyczace lotu, lotnisko przylotu itp.) ułatwi nam ustalenie spotkania z osobą odpowiedzialną za przyjecie klienta.

-Brak takich danych powoduje brak możlwiości wysłania osoby odpowiedzlianej za przyjęcie klienta. Jeśli inaczej nie ustalono, check in odbywa się od godziny 14 do 20, natomist check out do godziny 11. 

- Inne godziny mogą być ustalone w oparciu o życzenie klienta oraz dostępność lokalu

-Check in oraz check out dokonywane w innych godzinach niż od 9.30 do 20 wiążą się z opłatą wysokości € 25

-Check in dokonany po północy do 6 rano wiąże się z opłatą wysokości €50

CHECK IN nie jest gwarantowany w przypadku braku wyżej wymienionych informacji 

Prosimy o informowanie o ewntualnym opóźnieniu przyjazdu

4-  Terminy do anulowania rezerwacji 

a)  Jesli klient anuluje rezerwację: 

Na co najmniej 30 dni od planowanego przyjazdu, zaliczka opłacona w trakcie rezerwacji zostaje zwrócona po uprzednim potrąceniu 50€ kosztem opłaty manipulacyjnej.

Na mniej niż 30 dni, a więcej niż 7 od daty przyjazdu, kaucja nie podlega zwrotowi.

W przypadku anulowania na mniej niż 7 dni przed planowaną datą przyjazdu, klient zobowiązany jest opłacić całkowity koszt wynajmu apartamentu

b)      Jeśli agencja anuluje rezerwację:

- W sytuacjach, gdy nazwyczajne i nieprzewidziane okoliczności zmuszają agencję do anulowania rezerwacji, zostanie udzielona możliwość wybrania innego lokalu o podobnych charakterystykach dostępnego w naszej szerokiej ofercie.

-W sytuacji, gdy oferowane alternatywy nie odpowiadają wymaganiom strony zawierajacej umowę, cała kwota rezerwacji zostanie zwrócowa, natomiast Rental in Rome jest wyłączone od jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

W każdym wypadku, staramy się zapewnić lokal spełniający w jak najwyższym stopniu wymagania wskazane przez klienta. 

5. Warunki korzystania z lokalu - lokal zostanie przekazany stronie umowy w momencie jej przyjazdu, po zupełnym wysprzątaniu go i przygotowany do wskazanej ilości osób w nim przebywających. - Strona umowy ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane na meblach i innych obiektach znajdujacych sie w lokalu podczas jego pobytu -Prosimy o poinformanie o wszelkich zauważonych w momencie przyjazdu usterkach i wadach obiektów związanych z ich funkcjonowaniem. -Uważa się za odpowiedzialną osobę, która dokonała rezerwacji. Klucze do lokalu zostaną przekazane osobie, która dokonała rezerwacji w momencie przyjazdu, oraz odebrane w momencie wyjazdu.

Zwrot apartamentu:

Goście proszeni są o pozostawienie apartamentu we względnym porządku, ze szczególnym uwzględnieniem 

kuchni (zmyte naczynia) oraz pozbyciem się śmieci i odpadków, poprzez wyrzucenie ich do odpowiednich 

koszy, które znajdują się w pobliżu apartamentu.

W przypadku niezastosowania się do tego przepisu, goście zostaną obciążeni opłatą wys. 25€, która 

zostanie pobrana z kaucji zabezpieczającej w momencie wykwaterowania

6 - Opis lokalu Opis i zdjęcia lokalu, dostępne na stronie internetowej wiernie odpowiadają rzeczywistemu wyglądowi lokalu. 

7 – Zwierzęta domowe dowolnej rasy i rozmiaru są akceptowane w apartamentach, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela danej struktury. W celu uzyskania takiej zgody, należy skontaktować się z agentem rezerwacji, który przekażę informację do odpowiedniej osoby. Właściciele mają prawo unieważnić rezerwacji w przypadku wprowadzenia do apartamentu zwierząt domowych bez uprzednio uzyskanej zgody.

8. Liczba osób: Rezerwacja jest potwierdzona wyłącznie dla liczby gości wskazanej przez klienta. Ewentualne zmiany odnoszące się do osób dodatkowych należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem o agenta rezerwacji. W przypadku większej niż ustalona liczby gości oraz braku uzyskania zgody co do jej powiększenia rezerwacja zostaje unieważniona.

9. – Kradzież/szkoda Rental in Rome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Srl),nie ponosi odpowiedzianości za ewentualną kradzież, szkody na osobie poniesione przez osoby korzystające z lokali wynajętych przez stronę umowy. W tym celu sugeruje się wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej na czas podróży. 

10. Ochrona danych osobowych Wszystkie dane dotyczące klienta są prywatne i podlegają ścisłym rygorom ograniczającym ich użycie wyłącznie do celów handlowyc, zgodnie z dekretem numer 196 z 30 czerwca 2003 o ochronie danych osobowych Żadne z danych takich, jak: adres, numer telefonu itp. nie zostaną przekazane osobom trzecim, a ich wykorzystanie podlegać będzie z zachowaniem zasady poszanowania prywatności klienta 

11 – Ustawa obowiązująca Powyższe warunki podlegają przepisom ustawy Republiki Włoskiej, w przypadku jakichkolwiek skarg, zażaleń właściwościwym do rozpatrzenia ich jest Sąd w Rzymie (Corte di Roma). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższego dokumentu.

12 – Cookies:

As you browse rentalinrome.com, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in. Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with rentalinrome.com. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address, or telephone number.  You can visit this page to opt out of AdRoll’s and their partners’ targeted advertising.


Odkryj inne lokalizacje

Fontanna di Trevi
  • 45 Apartamenty
Piazza Navona
  • 97 Apartamenty
Schody Hiszpańskie
  • 86 Apartamenty
Świętego Piotra
  • 112 Apartamenty
Koloseum
  • 57 Apartamenty
Trastevere
  • 99 Apartamenty
Parioli
  • 15 Apartamenty
Stajca Termini
  • 34 Apartamenty
Campo de' Fiori
  • 42 Apartamenty
Inne lokalizacje
  • 36 Apartamenty